Chirurg

Przyrządy na zielonym materialeChirurg w naszej poradni chirurgicznej w Warszawie Bemowie zajmuje się diagnostyką chirurgiczną, a także przeprowadza badania i zabiegi ambulatoryjne. Pacjenci mogą u nas skorzystać z konsultacji przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi i operacjami. Odbywają się u nas również wizyty kontrolne po zabiegach i przeprowadzonych operacjach. Nasze usługi obejmują również drobne, mniej inwazyjne zabiegi, które można wykonywać w znieczuleniu miejscowym.


Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna to dziedzina medycyny, która koncentruje się na diagnostyce i leczeniu chirurgicznym narządów. Wyróżniamy w jej obrębie chirurgię miękką, która polega na leczeniu operacyjnym tkanek miękkich oraz chirurgię twardą, która zajmuje się leczeniem tkanek kostnych. Przeprowadzamy leczenie chirurgiczne w oparciu o informacje, zgromadzone podczas wywiadu z pacjentem oraz szczegółowe badania diagnostyczne.