Chirurg

Przyrządy na zielonym materialeChirurg w naszej poradni chirurgicznej w Warszawie Bemowie zajmuje się diagnostyką chirurgiczną, a także przeprowadza badania i zabiegi ambulatoryjne. Pacjenci mogą u nas skorzystać z konsultacji przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi i operacjami. Odbywają się u nas również wizyty kontrolne po zabiegach i przeprowadzonych operacjach. Nasze usługi obejmują również drobne, mniej inwazyjne zabiegi, które można wykonywać w znieczuleniu miejscowym.

 

Czym zajmuje się chirurg?

Chirurg jest lekarzem specjalizującym się w wykonywaniu operacji na ciele pacjenta w celu diagnozy, leczenia lub poprawy stanu zdrowia. Do najważniejszych zadań tego specjalisty warto zaliczyć:

  • diagnozowanie i planowanie operacji – chirurg bada pacjenta, diagnozuje problem i podejmuje decyzję o konieczności operacji. Wybiera odpowiednią technikę oraz planuje i omawia z pacjentem przebieg zabiegu,
  • przygotowanie pacjenta do operacji – chirurg przeprowadza wywiad medyczny, wykonuje badania diagnostyczne, przepisuje odpowiednie leki i omawia z pacjentem procedurę i ryzyka związane z operacją,
  • wykonywanie operacji – chirurg wykonuje zarówno operacje ratujące życie, jak i te związane z leczeniem mniej poważnych problemów zdrowotnych,
  • monitorowanie pacjenta po operacji – po zakończeniu operacji chirurg nadzoruje pacjenta, monitoruje jego stan zdrowia i podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie podczas okresu rekonwalescencji,
  • opiekę pooperacyjną – chirurg zapewnia opiekę pooperacyjną, obejmującą kontrolne wizyty, zmiany opatrunków, ocenę wyników operacji i dostosowywanie terapii w miarę potrzeb,

Chirurg może również konsultować się z innymi lekarzami specjalistami w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zlecić dodatkowe badania, które pomogą w diagnozie i leczeniu pacjenta. Lekarz współpracuje m.in. z endokrynologiem czy kardiologiem.

Chirurg często współpracuje z jednym pacjentem przez nawet kilka miesięcy, monitorując jego stan zdrowia także już po wykonaniu zabiegu.


Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna to dziedzina medycyny, która koncentruje się na diagnostyce i leczeniu chirurgicznym narządów. Wyróżniamy w jej obrębie chirurgię miękką, która polega na leczeniu operacyjnym tkanek miękkich oraz chirurgię twardą, która zajmuje się leczeniem tkanek kostnych. Przeprowadzamy leczenie chirurgiczne w oparciu o informacje, zgromadzone podczas wywiadu z pacjentem oraz szczegółowe badania diagnostyczne.