RTG płucno – kostny

Lekarz trzyma prześwietlenie

Zdjęcia RTG wykonywane są po wcześniejszym umówieniu się tylko na podstawie skierowania.

Godziny pracy pracowni :

Poniedziałek 16.00 – 18.00
Wtorek 8.30 – 11.00
Środa 8.30 – 11.00
Czwartek 16.00 – 18.00
Piątek 8.30 – 11.00

Cennik dostępny w rejestracji.

 

Skierowanie na badanie RTG

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego (a więc również badanie RTG – przyp. aut.) wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej. Jako, że skierowanie na badanie diagnostyczne, w myśl przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, stanowi element dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej, to może ono być sporządzone w formie elektronicznej, jeśli tylko podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi dokumentację medyczną w tej właśnie postaci.

Skierowanie takie, poza wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1771 ze zm.), zawiera cel i uzasadnienie badania, wstępne rozpoznanie kliniczne oraz informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż wykonywanie badania RTG wyłącznie na podstawie pisemnego skierowania dotyczy zarówno badań finansowanych ze środków publicznych jak i badań finansowanych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Certyfikat