Choroby serca stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Aby zapobiec ich rozwojowi, ale przede wszystkim zawałowi serca, czy chorobie niedokrwiennej serca, niezbędne jest wykonywanie regularnych badań diagnostycznych. Podstawowa diagnostyka chorób sercowo-naczyniowych pozwala, bowiem dłużej cieszyć się zdrowiem.

Co obejmuje podstawowa diagnostyka chorób serca?

kardiologChoroby serca takie jak choroba wieńcowa, niewydolność krążenia, czy udar mózgu stanowią przyczynę wielu zgonów w Polsce. W celu zapobieżenia znalezieniu się w tej niechlubnej statystyce, lekarze kardiolodzy zalecają wykonywanie regularnych badań diagnostycznych, które pozwalają zawczasu rozpoznać choroby serca. Podstawowa diagnostyka chorób serca obejmuje badania podmiotowe i przedmiotowe, badania laboratoryjne oraz specjalistyczne badania kardiologiczne o charakterze nieinwazyjnych i inwazyjnym.

Jakie badania może zlecić kardiolog?

Lekarz kardiolog specjalizujący się w chorobach serca może zlecić wykonanie podstawowych badań, dzięki którym uzyska informacje niezbędne do podjęcia stosownych działań mających na celu leczenie pacjenta. Badania kardiologiczne można podzielić na badania czynnościowe, do których zaliczamy pomiar ciśnienia tętniczego, dzięki któremu określamy, z jaką siłą krew pompowana przez serce uderza o ściany naczyń tętniczych, EKG, czyli elektrokardiografię, holtet EKG oraz holter ciśnieniowy. W ramach podstawowych badań czynnościowych lekarz może zlecić wykonanie próby wysiłkowej, która polega na ocenie zmian zachodzących w mięśniu sercowym podczas wysiłku. Do badań obrazowych zaliczamy RTG klatki piersiowej, dzięki której uzyskujemy obraz organów znajdujących się w badanym obszarze, Echo serca pozwalające na zbadaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych. Do badań inwazyjnych zaliczamy angiografię tętnic wieńcowych, cewkowanie serca oraz scyntygrafię perfuzyjną serca.